Image Alt

Over ons

 

“Traditie en innovatie gaan prima samen”

KLEIN architecten is een Gronings architectenbureau met een lange traditie. KLEIN staat bekend als een betrouwbaar en degelijk architectenbureau met grote kennis over scholenbouw.

Onze naamgever Frans Klein combineerde zijn liefde voor architectuur met zijn vakmanschap uit de bouw en zorgde voor een enorme innovatie én productie in de Groninger wederopbouw en stadsuitbreiding. In deze traditie werken we nog steeds met de liefde voor de mens in de architectuur en blijven we innoveren. Natuurinclusiviteit en circulariteit zitten in ons DNA. Dat zal elke medewerker, elke opdrachtgever en elke bouwer met wie wij samenwerkten, vol enthousiasme vertellen.

Het is niet voor niets dat wij betrokken zijn als regisseur circulair ontwerpen van het Betonakkoord. Dat wij met het uitvoeringsteam circulair ontwerpen het bouwwaardemodel, dat integraal in de bouwsector kan worden toegepast, hebben geïntroduceerd. Dat we twee gecertificeerde passive house designers hebben, omdat de energietransitie een belangrijke uitdaging is voor nu én de toekomst. En omdat we weten dat een goed leefklimaat een comfortabel gebouw oplevert. KLEIN past zijn kennis toe om biobased bouwen te stimuleren, van materiaalkeuze tot eenduidige en goede details. Dat resulteert ook in de  bijdrage aan de ontwikkeling van dragend biocomposiet en duurzame isolatiematerialen. De voorliefde is hout; veel van onze gebouwen worden in hout uitgevoerd. Maar ze hebben ook de objectiviteit dat je gebruik moet maken van de eigenschappen van primaire- en secundaire materialen. Dat betekent dat staal of beton ook belangrijk zijn om een optimaal en hybride gebouw te maken.

Iedere opdracht wordt gezien als een unieke vraag. De architectuurvisie dient zich te verhouden tot plaats, opdrachtgever, programma van eisen en de spanning tussen massa en materiaal. In uitstraling te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, maar in zijn architectuur een duidelijke stelling in te nemen en te vloeien in de huidige aanwezige structuur en deze te versterken. Het gebouw is een inspirerend instrument bij het vormgeven aan de uiteenlopende activiteiten. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouw van de specifieke gebieden en de materiaalkeuze in relatie tot gebruik. Met het Programma van Eisen als leidraad is de dagelijkse realiteit in beleving van het gebouw vertaald met behulp van thema’s en associaties. Het karakter in relatie tot vrijheid geeft een zintuiglijke en fysieke ervaring waarin licht in relatie tot ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Hierbij moet grote aandacht worden besteed aan de overgangen, relaties, licht, de route en wijze waarop men hierop inspeelt denkend vanuit de gebruiker.

Om kwalitatief hoogwaardige diensten te kunnen bieden werken we binnen de projecten volgens een integrale aanpak aan de hand van het bouwwaardemodel. Dat betekent dat we in een vroeg stadium alle disciplines en kennispartners al inschakelen om het ontwerp adaptief te optimaliseren en de scoop van gebruik, beheer en hergebruik meenemen. Daardoor ontstaat een vloeiend proces tot en met de productie. Om bouwfrustraties te voorkomen gaan we niet bouwen voordat er een ‘bevroren model’ is. We kiezen voor een horizontale organisatie in het bouwproces, voor gezamenlijke verantwoordelijkheid om bouwfouten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen we vanuit onze volle overtuiging natuurinclusief en circulair.

De wereld staat niet stil en wij ook niet; elke dag leren we weer om onze missie en visie te versterken, verbeteren of innoveren. We zijn nieuwsgierig en proberen om elk volgend project beter te maken dan het vorige, waarbij we de bewoner of gebruiker van het gebouw niet uit het oog verliezen. Zij zijn het waarvoor we het doen. Wij zijn individuen, maar samen een opbouwend team. Enthousiast, vakkundig, creatief en daadkrachtig. Een vertrouwd gezicht, een solide basis.

Wij zijn KLEIN.

 

Kent u onze partner al?
d

Pottebakkersrijge 3, Groningen