Image Alt

Welstand: een baanbrekend en vernieuwend ontwerp van hoog niveau

Duurzaamheidsanalyse:
Een oriëntatie op het bouwproces vormde het uitgangspunt voor het ontwerp. Het eerste concept was een architectuursysteem waarin elementen van glas, beton en staal tot ruimtes werden ontwikkeld. Zo ontstond een dynamisch en flexibel architectuursysteem dat eenvoudig te verplaatsen en modificeren is. Maar wat is dat dan een IFD (Industrieel Flexibel Demontabel) systeem? Als we spreken over een verplaatsbaar en modificerend systeem moeten we verder kijken naar eigenschappen, naar de levenscyclus, naar de recycling en naar de milieubelasting van het materiaal. Maar dat is nog niet optimaal en altijd toepasbaar. Hoe kunnen we komen tot een integraal model?

Eerst enkele stappen terug. Alle publicaties over het concept van Cradle-to-cradle (C2C) zijn waardevol omdat het werkt aan bewustwording van de mensen. Besturen en bedrijven worden gemotiveerd om duurzaam te produceren en consumeren. Het is een ambitieuze filosofie die het productieproces grondig door elkaar schudt en de milieuimpact snel en drastisch zal kunnen verminderen. De huidige methoden voor duurzame productontwikkeling, zoals Levens cyclus analyse (LCA) richten zich op het beperken van de schadelijkheid van het product. Het product wordt hier gezien als de keten van ontstaan (winning van grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen) en afdanking (hergebruik en stort). Is dat voldoende of denken we toch te lineair? Wij denken van wel. We moeten denken aan innovatie en creativiteit. We moeten werken richting bouwdeelactivering, kijken naar eigenschappen van materialen en efficiëntere constructies en het concept als geheel bezien. Combinaties zoeken en deze modificeren. Oftewel start met beslissingen op conceptueel niveau en ga dan anders plannen, anders ontwerpen en anders bouwen. Een hoog ambitieniveau misschien maar wel een die volgens het C2C-concept innoveert en de faalkosten omlaag brengt. Een inspirerende manier om met duurzame ontwikkeling aan de slag te gaan en het wakkert nieuwe creativiteit aan.
Inspanning met betrekking tot duurzaamheid is zoeken naar nieuwe concepten, bouwdelen en organisatie. We zoeken naar een aanpak waarbij  bouwmethodes uit de industrie, de scheepvaart en de luchtvaart worden geïntroduceerd in het bouwen van een gebouw. Het resultaat moet zijn dat we niet meer stapelen zoals we in de bouw gewend zijn maar samengaan in bouwdeelactivering. De materialisering zal de installaties bepalen en er een onderdeel van zijn. Net als de constructie.

INTEGRAAL MODEL vs  ARCHITECTUURCONCEPT
Een concept waarbij alle materialen kunnen worden herkend en gerecycled. Dit betekent dat onze gebouwen er anders uit gaan zien en dat we meer tijd besteden aan het voortraject waarin adviseurs uit verschillende disciplines in een vroeg stadium worden ingeschakeld. BIM  ( bouw informatie model) zal  vanzelfsprekend een onderdeel worden. Kennisbundeling en beheersbaarheid daarvan is van essentieel belang. Het geïntegreerd model wordt met alle disciplines en bouwers ontworpen. Het 3D model word geoptimaliseerd zodat alle data in het model zijn versleuteld en aan de toegepaste materialen met een chip gekoppeld. Dit betekent dat we een team moeten samenstellen van verschillende disciplines die het tot een integraal geheel maken. Zo ontstaat een integraal concept waarbij de stapelmethode die traditioneel is voor de bouw omgezet word naar een intelligentere bouwmethode gecontroleerd door BIM techniek en opgebouwd volgens het C2C principe. Een concept dat eenvoudig demontabel is en dus verplaatsbaar.

© archiview all rights reserved

Ontwerp:
De technieken van de scheep- en luchtvaart maken het mogelijk om een nieuw beeld te genereren. Door nieuwe technieken toe te passen kunnen de installaties worden geïntegreerd in het metalen frame. Het frame kan verschillende uitstralingen hebben. In de wanden kunnen ten behoeve van licht en lucht openingen gemaakt worden en de installaties geïntegreerd. De openingen in het frame liggen gelijk met de huid van het frame.

Materialisering en onderhoud:
Het materiaal wat toegepast word is onderhoudsvriendelijk door de materiaalkeuze en het ontbreken van naden. Daarnaast worden alle materialen gelabeld zodat altijd te achterhalen  is welk materiaal gebruikt is, welke eigenschappen het heeft en wie de fabrikant/leverancier is. Het materiaal dient recyclebaar te zijn en de LCA ( levens cyclus analyse) bekend. In dit principe kiezen we tevens voor een zelfdragende constructie waardoor hij ook eenvoudig verplaatsbaar is.

Scheepsbouwconstructie:
Het metalen frame is een eenheid, een zelfdragend systeem. Door de constructie en huid met elkaar te verbinden ontstaat een stabiel systeem dat niet alleen zelfdragend is maar ook eenvoudig zijn krachten af kan dragen naar de fundering. Dit betekent dat de kosten van de fundering worden verminderd en dus ook het materiaal wat in de grond verdwijnt.

Zonnepanelen:
Het is eenvoudig om de huid en zonnepanelen met elkaar te integreren.


Energievoorziening:
De huid is gemaakt van geleidend materiaal. Het zou dus eenvoudig moeten zijn om hier energie mee op te wekken en een volledig selfsupporting gebouw te maken.

C2C model in de woningbouw
:
Het aluminium volume zweeft boven de aarde. Nieuwe technieken van de scheep- en luchtvaart maken het mogelijk om een nieuw beeld te genereren. Hierdoor kunnen de installaties worden geintegreerd in het metalen frame. Het frame kan verschillende uitstralingen hebben en wordt opgebouwd uit aluminium of cortenstaal waardoor het onderhoudsvriendelijk is. Het cortenstaal kan, om een ander beeld te genereren, ook in een kleur worden uitgevoerd.

In het metalen frame liggen de slaapkamers. De projectie van het volume wordt weergegeven in de begane grondvloer. De contouren van de vloer en het frame bepalen het volume (contour) van het gebouw en vormen de gevel. Zo ontstaan onder het frame omsloten en open ruimtes elk met hun eigen functie. Een glazen scheiding meandert zich onder het frame en maakt de ruimtes aangenaam. De vloer geeft een vrijheid aan indeling. Hierdoor creeren we een grote vrijheid aan ruimtes en uitbreidingen. Glas kan als transparant element overal geplaatst worden. Wanneer er dichte ruimtes gemaakt moeten worden dan kunnen deze in de gevellijn worden dichtgezet zodat het metalen frame de vloer verbind. Deze privacyschermen kunnen worden uitgevoerd met panelen of lamellen. De lamellen dienen direct als zonne- schermen. In de panelen kunnen ten behoeve van licht en lucht openingen gemaakt worden.

Een woning van en voor de toekomst met een vrijheid van indeling voor de bewoners.

 

Plaats: Tynaarloo
Opdrachtgever: Gemeente
Functie: Woningbouw
Architect: Jack van der Palen, Isabel Friederichs

Date
Kent u onze partner al?
d

Pottebakkersrijge 3, Groningen