Image Alt

Ronerborg Daltonschool

Pleinen zijn een sleutelbegrip voor het Daltononderwijs. Daarom is deze school ontworpen rondom een aantal pleinen behorende bij verschillende onderwijskundige functies. Langs een as zijn deze pleinen gevormd door een spel van vervormingen en verdraaiingen van wanden en ruimten. Hiermee krijgen deze pleinen eigen karakter, maar bovendien is de relatie ertussen vloeiend.

 

De vorm van de buitenkant is sterk bepaald door deze inwendige verdraaiingen. Horizontaal gelijnd metselwerk bindt al de hoeken en bewegingen van de gevel samen tot een geheel. Een groot hellend dak aan de westzijde geeft binnen intimiteit, en aan de buitenzijde een gebaar naar het glooiende landschap.

 

Plaats: Roden
Opdrachtgever: Onderwijsgroep Noord
Functie: Onderwijs (basisschool)
Architect: KLEIN architecten

 

Category
Date
Kent u onze partner al?
d

Pottebakkersrijge 3, Groningen