Image Alt

VMBO Techniek Winkler Prins

Context

Winkler Prins wil de dislocaties in Veendam samenbrengen in een gebied tussen De huidige onderbouwlocatie en de aangrenzende voetbalvelden. Samen met de gemeente Veendam wil de school hier een “leerpark” ontwikkelen, waar Vmbo, Havo en VWO- onderwijs genoten kan worden. Bovengenoemd schoolgebouw vormt de eerste fase van dit leerpark.

 

Locatie

Langs een zijde van het nog te ontwikkelen “Leerpark”-terrein is een strategische plek gekozen: een prominente zichtlocatie, nabij de bestaande onderbouwlocatie en goed bruikbaar, ook zolang het “leerpark” nog niet gerealiseerd is. Gelegen aan de hoofdontsluitingsweg van de aangrenzende woonwijk, op het grensvlak van een waterpartij en de sportterreinen, half in het water ligt het nieuwe techniekgebouw als het ware afgemeerd aan een strekdam, die de verbinding vormt met de bestaande onderbouwlocatie.

 

Ontwerp

Het techniekgebouw is gesitueerd tussen twee strekdammen/grondwallen, waartussen een inham met water ligt. Het langwerpig volume van twee bouwlagen hoog ligt half boven dit water en half op het land. Passend bij het techniek-onderwijs en de werkplaatsen, is het gebouw ontworpen als een loods of bedrijfshal. Een metalen doos, maar wel mooi afgewerkt, signaalrood, als een drijvend object op het grensvlak van water, lucht en de groene ruimte. Grote glazen raamvlakken laten daglicht toe tot diep in het gebouw en maken zichtbaar wat er binnen gebeurt. De vooroverhellende kopgevels en het schuin oplopende dak roepen associaties op met een schip. De houten steiger aan de waterzijde versterkt het gevoel dat het gebouw drijft in het water.

Er is ook veel aandacht besteed aan duurzame techniek, zoals zonne-energie, windenergie, warmte- en koude opslag in de bodem, benutten en zichtbaar maken van hemelwater, vloerverwarming, warmteterugwinning en dergelijke.

De entree ligt aan de zuidzijde, die in de toekomst prominent aan het leerplein zal liggen. Op de begane grond liggen alle werkplaatsen, dus de praktijk, en op de verdieping de kantine, de theorielokalen, en een dakterras, waarop de klimaatinstallatie, zonnepanelen en windmolen geplaatst zijn. Op dit “techniekdak”kunnen leerlingen onderzoek doen naar deze duurzame technieken.

 

Plaats: Veendam
Opdrachtgever: Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs
Functie: Onderwijs (VMBO Techniek)
Architect: KLEIN architecten

Category
Date
Kent u onze partner al?
d

Pottebakkersrijge 3, Groningen