Image Alt

MFA BREDE SCHOOL

De school is gericht naar het dorp, en het biedt een gesloten rug naar het industrieterrein. Daarnaast sluiten we aan op de belevingswereld van kinderen. Zo hebben we gekozen voor een prikkelend ontwerp en voor ‘warme’ materialen als hout. We hebben drie ‘schoolpleinen’ ontworpen en geïntegreerd in de school. Twee pleinen buiten en één binnen: de centrale hal. De onderwijslokalen zijn ondergebracht in de twee poten die de drie schoolpleinen van elkaar scheiden. Onderwijsondersteunende functies, peuterspeelzaal, BSO en ouderen kindzorg zijn in de ‘rug’ van de school ondergebracht. Het gebouw loopt van laag naar hoog en maakt op deze manier een uitnodigend gebaar. Door de knikkende daklijnen heeft ieder lokaal een eigen identiteit en beleving, die wordt versterkt door het kleurgebruik. Zo zijn alle wanden die aan de aula grenzen, felgroen. Ook bij het ontwerp van de buitenmuren is uitgegaan van de belevingswereld van kinderen. De gevels aan de speelpleinen zijn uitgevoerd in een warme patchworkdeken van houtpanelen in twee houtsoorten. De ramen in deze gevels zijn op zit- en stahoogte van de kinderen geplaatst. In de toekomst kan de school eventueel met twee lokalen en een gymlokaal worden uitgebreid.

 

Plaats: Zuidbroek
Opdrachtgever: Gem. Menterwolde
Functie: Onderwijs, Brede school
Architect: KLEIN architecten
Omvang BVO:  2600 m²

Category
Date
Kent u onze partner al?
d

Pottebakkersrijge 3, Groningen