Image Alt

AOC terra, Eelde

We hebben een totaalplan gemaakt voor vervangende nieuwbouw, maar ook voor een ingrijpende herziening van het terrein. Het hoofdgebouw is zo langs de weg geplaatst dat er betere zichtlijnen op het achter terrein ontstaan. Daardoor wordt het schoolleven daar ook veel beter zichtbaar vanaf de weg. AOC terra is daar namelijk trots op. De toegang van terrein en gebouw zijn veel duidelijker gesitueerd en de verkeersveiligheid is ook sterk verbeterd door scheiding van fiets- en wandelverkeer van autoverkeer. Het schoolgebouw bestaat uit twee verdiepingen, die verbonden worden door een grote vide met een tribune-trap, die ook twee kantines op begane grond en verdieping verbindt. Het hart en ontmoetingsplek bij uitstek dus. Rondom deze centrale kantines zijn theorie- en praktijklokalen geplaatst langs een extra brede gang. De extra breedte geeft ruimte aan werkplekken voor deze lokalen. De buitengevels worden bepaald door lintramen in rood metselwerk. Deze meanderen over de gevel door variaties in hoogte. De rode gevelsteen is bijzonder door haar ruwe schorsachtige uitstraling. Samen drukt de gevel de diversiteit en beweeglijkheid uit van leerlingen en het onderwijs op deze school.

 

Dit betreft een brede school waar een VMBO-groen met 450 en een groen lyceum met 625 leerlingen is gehuisvest. De oppervlakte bedraagt 3877 m2 bvo.
Naast de gewone vakken die op het VMBO gegeven worden is bij VMBO-groen een aanbod van groene vakken. Het gaat dan om werkzaamheden in de natuur zoals het verzorgen van planten en dieren. Daarnaast zijn er vakken die gericht zijn op voeding, koken, techniek en sport. Op het groene lyceum wisselen theorie en praktijk elkaar af. Er wordt projectmatig gewerkt en in zes jaar bereidt het groene lyceum voor op het hoger onderwijs.

 

Plaats: Eelde
Opdrachtgever: Onderwijsgroep Noord
Functie: Onderwijs (VMBO groen+ groen lyceum)
Architect: KLEIN architecten
Omvang BVO: 3877 m²

Category
Date
Kent u onze partner al?
d

Pottebakkersrijge 3, Groningen